fbpx

การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสำหรับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองที่บ้าน หรือ Hospitel

ภายในคลิปจะมีการแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย

1.เครื่องวัดอุณถูมิร่างกาย
2.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
3.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ

กรุณาศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสำหรับผู้ป่วย ที่ดูแลตัวเองที่บ้านหรือที่ Hospitel
หากมีอาการผิดปกติกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้ทันที