fbpx

เรียนรู้ ตั้งสติ พร้อมรับมือ โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

Share Post:

เรียนรู้ ตั้งสติ พร้อมรับมือ โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นเหตุให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับเชื้อ เกิดความสับสนในการจัดการตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใกล้ชิด และสมาชิกในครอบครัวได้รับเชื้อต่อจากตน

โดยสิ่งที่ควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก ๆ คือปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเพื่อลดการรับเชื้อ หรือลดการแพร่กระจายของเชื้อ เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองหากต้องรักษาตัวที่บ้านโดยอยู่ร่วมอาศัยกับสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด ตลอดจนศึกษาอาการที่พบบ่อยของผู้ติดเชื้อโควิด-19