fbpx

เมื่อตรวจพบเชื้อ Covid-19 ต้องทำอย่างไร

หากท่านได้ทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้ว ได้ผลเป็นบวก (+) แนะนำให้ท่านได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล
เพื่อเป็นการยืนยันผลวินิจฉัย โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่นี่ เพื่อขอคำแนะนำเพื่มเติม
ในระหว่างนี้ขอให้ท่านรักษาความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแยกตัวจากบุคคลอื่นๆ
หากท่านต้องการรักษาตัวด้วยวิธีการ Home Isolation (แยกกักตัวที่บ้าน) ท่านสามารถใช้ผล ATK ในการขอเข้าโครงการได้ทันที
ปัจจุบันมีงานวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุข [อ่านต่อ] ชี้ให้เห็นว่าการรับวัคซีน (ทุกสูตร) 3 เข็มอย่างเหมาะสม
ได้ผลดีในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังระบาดในในขณะนี้ และสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้อย่างน่าพอใจ
สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาพร้อมนัดวันเข้ารับวัคซีนได้ ที่นี่

บริการ Home Isolation ของสถานพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

โรงพยาบาล และคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ให้บริการ โควิด-19 Home Isolation เพื่อให้บริการประชาชน ในพื้นที่
ท่านสามารถเลือกติดต่อ โรงพยาบาล /คลินิก ใกล้บ้านท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการรับบริการ
กรุณาติดต่อช่องทางด้านล่าง เพื่อขอคำแนะนำจาก โรงพยาบาล /คลินิก โดยท่านสามารถใช้ผล ATK ในการลงทะเบียนได้
ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล /คลินิก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพ และ ปริมณฑล

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
จังหวัด สมุทรปราการ
เริ่มต้น 4,700 บาท
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

คลีนิกเวชกรรม ใกล้บ้านใกล้ใจ
กรุงเทพ และ ปริมณฑล
เริ่มต้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
[เฉพาะสิทธิบัตรทอง,สิทธิข้าราชการ,สิทธิประกันสังคม]
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

ภาคกลาง

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี
เริ่มต้น 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
จังหวัด นครสวรรค์
เริ่มต้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
[สำหรับสิทธิบัตรทอง,สิทธิข้าราชการ,พนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)]
ผู้ป่วยสิทธิอื่นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
จังหวัด ลำพูน
เริ่มต้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
[เฉพาะสิทธิบัตรทอง,สิทธิข้าราชการ,สิทธิประกันสังคม]
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

โรงพยาบาลพิษณุเวช
จังหวัด พิษณุโลก
เริ่มต้น 11,000

ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ยังไม่เปิดให้บริการ
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิดถ์
จังหวัด พิษณุโลก
เริ่มต้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
เริ่มต้น 6,500 บาท
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่

ภาคใต้

โรงพยาบาล วิรัชศิลป์
จังหวัด ชุมพร
เริ่มต้น 1,900 บาท
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
คลิกที่นี่