fbpx

10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะกักตัวที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

Share Post:

10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะกักตัวที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สามารถทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อสังเกตอาการได้ โดยในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ก็สามารถทำการกักตัวแยกที่บ้านได้ โดยจำเป็นต้องยึดแนวทางปฏิบัติขณะกักตัว 10 ข้อสำคัญอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

1. แยกรับประทานอาหาร และของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นในบ้าน
2. งดออกจากบ้านพักตลอดช่วงเวลากักตัว
3. แยกใช้ห้องน้ำกับสมาชิกในบ้าน หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย
4. สวมหน้ากากอนามัยขณะพบ หรือพูดคุยกับญาติ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
5. งดให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านขณะกักตัว
6. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอก
8. แยกล้างภาชนะบรรจุอาหารด้วยน้ำและน้ำยาล้างจาน
9. แยกทิ้งขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง โดยปิดปากถุงให้แน่น
10. แยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน หลังป่วยหรือตรวจพบเชื้อ

ในขณะที่ผู้สูงอายุกักตัวแยกที่บ้าน ลูกหลานหรือญาติควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าติดตามอาการ หากจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้สูงอายุ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และไม่ลืมล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ก่อนและหลังให้การดูแลผู้สูงอายุ

ควรวัดอุณหภูมิร่างกาย และค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ หายใจหอบเหนื่อย เป็นสัญญาณอันตราย ให้รีบติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

อ้างอิง: กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 65)