fbpx

เรียนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลทุกท่าน

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จัดทำฟอร์มสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการจอง
รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลฯ
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับขึ้นทะเบียน
วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากผู้ผลิตบางราย เพื่อใช้ในประเทศไทย

หมายเหตุ

 • ทางโรงพยาบาลฯ ทำการจัดสั่งเฉพาะวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม (GPO) แล้วเท่านั้น
 •  เมื่อท่านได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน
 • เมื่อวัคซีนจัดส่งถึงโรงพยาบาลฯ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน
 •  เมื่อวัคซีนจัดส่งถึงโรงพยาบาลฯ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19


*แบบสำรวจนี้เป็นเพียงแบบสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เท่านั้น
   มิใช่การจองสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ

หมายเหตุ
*แบบสำรวจนี้เป็นเพียงแบบสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เท่านั้น
   มิใช่การจองสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop