fbpx

เนื่องจากระบบหมอพร้อม ได้ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน COVID-19 สามารถทำการจองล่วงหน้าเพื่อรับวัคซีนผ่านทางโรงพยาบาลได้โดยตรง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้: https://www.princhealth.com/gov-vaccine/

เมื่อระบบหมอพร้อมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการลงการจองในวันที่ท่านต้องการโดยอัตโนมัติ #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล