fbpx

ผู้บริหาร IFC สถาบันการเงินในเครือธนาคารโลก (World Bank) เยี่ยมชม ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ พร้อมร่วมสนับสนุนการขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรอง

Share Post:

ผู้บริหาร IFC สถาบันการเงินในเครือธนาคารโลก (World Bank) เยี่ยมชม ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ พร้อมร่วมสนับสนุนการขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรอง

10 พ.ค. 65 สมุทรปราการ – นายมัคทาร์ ดิออป (Mr.Makhtar Diop) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายอัลฟาโซ การ์เซีย มอร่า (Mr.Alfonso Garcia Mora) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือธนาคารโลก (World Bank) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณจอห์น ลีโกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท, ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บุคลากรการแพทย์ และพนักงานให้การต้อนรับ

นายมัคทาร์ ดิออป (Mr.Makhtar Diop) กรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ประกาศพร้อมสนับสนุนเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ขยายบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพให้เข้าถึงคนในพื้นที่เมืองรองในประเทศไทยตามเป้าหมาย

ขณะที่นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC กล่าวว่า แนวทางการขยายโรงพยาบาลยังคงตั้งเป้าหมายขยายรวม 20 แห่ง คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจซึ่งเป็นคลินิกปฐมภูมิ จำนวน 40 แห่ง พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นเครือโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2023 และยังคงเปิดรับผู้ลงทุนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการร่วมขยายบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง

สำหรับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ร่วมสนับสนุนในฐานะพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งถือเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ถือเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในด้านการเงินและด้านการจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งเป็นองค์กรที่สร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ และมีเป้าหมายขยายบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพไปยังพื้นที่เมืองรองในประเทศ