Header

mark

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์

28 มีนาคม 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์ ในโอกาส ‘วันมาฆะบูชา’ ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

6 มี.ค. 66 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำทีมโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์ โดยรายการตรวจสุขภาพครอบคลุม การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลร่างกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจน้ำตาลเบาหวาน และตรวจเท้าเบาหวาน เนื่องในโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในครั้งนี้ มีประชาชนและคณะสงฆ์สนใจและให้การตอบรับเข้าตรวจสุขภาพมากกว่า 40 คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่วัดบึงสีไฟภัทราราม เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมด้วยคุณประภา ราชา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิกโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่พระอาจารย์เจษฎากร วิสุทธิรังสี ท่านเจ้าอาวาส ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ต้อนรับ รพ.แม่สอด ศึกษาดูงานแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ การบริการ และงานเวชนิทัศน์

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำทีมโดย นายแพทย์วีรพล ราชคำ พร้อมด้วยทีมบริหาร ต้อนรับ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อศึกษาดูงานแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ การบริการ และงานเวชนิทัศน์ เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลแม่สอด โดยมี คุณกันจนา มีเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลแม่สอด, คุณรดา มีเกาะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยนักประชาสัมพันธ์และทีมโสตทัศนศึกษาของโรงพยาบาลแม่สอด 12 ท่าน เข้าร่วมศึกษาส่วนงาน CRM และ HCC ซึ่งทุกท่านได้รับความรู้และประโยชน์ สามารถนำกลับไปปรับใช้พัฒนางานต่อไป

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย แพทย์หญิงวิลาสินี รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” โดยมี แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ผ่านการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 60

22 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 60 สานต่อความเป็นผู้ให้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 51 ท่าน และได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 14,950 ซีซี โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศล สร้างโอกาส เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะเลือดหนึ่งหยด มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้