Header

mark

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์

28 มีนาคม 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์ ในโอกาส ‘วันมาฆะบูชา’ ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

6 มี.ค. 66 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำทีมโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและพระสงฆ์ โดยรายการตรวจสุขภาพครอบคลุม การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลร่างกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจน้ำตาลเบาหวาน และตรวจเท้าเบาหวาน เนื่องในโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นในครั้งนี้ มีประชาชนและคณะสงฆ์สนใจและให้การตอบรับเข้าตรวจสุขภาพมากกว่า 40 คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.กำแพงเพชร

14 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

14 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนและคณะครู ณ ห้องเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

11 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าประกันชีวิต พร้อมการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

14 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูง ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตรอน

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูง ให้ได้รับการบริการที่ดีและได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลให้กับผู้รับบริการและยกระดับการดูแลผู้ป่วย ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตรอน นำโดย พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด, นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์, นพ.ชำนาญ หล่อเมืองทอง ผู้อำนวยการสายการแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์, คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยบรรยากาศการนำเสนอเป็นไปอย่างอบอุ่น สร้างการรับรู้เป็นอย่างดี