Header

mark

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเครือข่าย กู้ชีพ-กู้ภัย หน่วยงานรัฐและเอกชน จ.นครสวรรค์

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเครือข่าย กู้ชีพ-กู้ภัย หน่วยงานรัฐ-เอกชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ด้านสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิศาล ไพศาลพยัคฆ์ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเครือข่าย กู้ชีพ-กู้ภัย หน่วยงานรัฐ-เอกชน จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นกิจกรรมที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ หน่วยงานเครือข่าย กู้ชีพ-กู้ภัย รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี แข็งแรง ห่างไกลโรค  ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเครือข่ายในวันนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิกู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมแข่งขันกว่า 12 องค์กร ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างสูง ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่มังกร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศาลเจ้าพุทธก๋งอุบลราชธานี ครบรอบ 164 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดยคุณกรพัชร์ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่มังกร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศาลเจ้าพุทธก๋งอุบลราชธานี ครบรอบ 164 ปี ณ ศาลเจ้าพุทธก๋ง ถนนพรหมเทพ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” แก่พนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จ.นครสวรรค์

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) รวมถึงการใช้งานเครื่อง AED เพื่อฟื้นคืนชีพผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL นครสวรรค์ จำนวน 33 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทั้งในส่วนของบุคลากร รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมพยาบาลก่อนนำส่งผู้ป่วย เพราะการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้น

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จ.อุทัยธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธีในงาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จัดบูธพร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นวัดความดัน และกายภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “ยิ่งให้…ยิ่งได้สุขภาพดี ครั้งที่ 1”

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ยิ่งให้…ยิ่งได้สุขภาพดี ครั้งที่ 1” ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือดปกติ 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ 3 คน ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ขอขอบคุณทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้