Header

mark

รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก และ รพ.พรหมพิราม ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีภิรมย์” พร้อมสอนกายบริหาร และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC และ โรงพยาบาลพรหมพิราม ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีภิรมย์” สอนท่ากายบริหาร การออกกำลังกายเบื้องต้น และการบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “บ้านเลขที่ 6” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

22 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

คุณกฤตยา วานิชกุล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือเพื่อประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

21 กันยายน 2566

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน”

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน” กับเป้าหมาย 20 ล้านก้าว พิชิตภารกิจ “ส่งน้องเรียน” และดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลโรคร้าย

20 กันยายน 2566

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง"

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง" ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

20 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี รับรางวัลและเกียรติบัตร "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566"

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566" และได้รับเกียรติจาก คุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี