Header

mark

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Course รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Course โดยนายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นสองรุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมนพ.สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ ห้องประชุมสันท์สาระ 1-3 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสันท์สาระ 1-3 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรบจาก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก รวมผู้เข้าอบรมทั้งสองรุ่น จำนวน 64 ท่าน
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

22 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

คุณกฤตยา วานิชกุล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือเพื่อประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

21 กันยายน 2566

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน”

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน” กับเป้าหมาย 20 ล้านก้าว พิชิตภารกิจ “ส่งน้องเรียน” และดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลโรคร้าย

20 กันยายน 2566

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง"

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง" ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

20 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี รับรางวัลและเกียรติบัตร "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566"

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566" และได้รับเกียรติจาก คุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี