Header

mark

PRINC ชวนผู้ประกอบการมาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

25 พฤษภาคม 2566

 

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า พันธมิตร ในเครือข่าย มาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (COLLECTIVE ACTION AGAINST หรือ CAC)

 

"จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน"

 

 

CAC คืออะไร ?

 

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เป็นการรวมตัวกันแบบแนวร่วม (Collective Action) ของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน 

ทำไมควรเข้าร่วม CAC ?

 

แสดงจุดยืนของบริษัทในการร่วมต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยการรับรองมีมาตรฐาน

 

ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและระดับนานาชาติ

 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

 

การขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนมีพลังมากขึ้น

 

ช่วยให้บริษัทกำหนดนโยบายและกลไกป้องกันการคอร์รัปชัน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหา คอร์รัปชันภายในองค์กร

 

บริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้วมากกว่า 1,000 บริษัท และบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 470 บริษัท

 

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://www.thai-cac.com/ 

สำหรับบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจาก CAC ว่าผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

(การรับรองมีอายุ 3 ปี) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

 

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของ เครือ PRINC โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ที่

 

Email: [email protected]

Tel: +66 (2) 009 2015

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.กำแพงเพชร

14 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

14 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนและคณะครู ณ ห้องเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

14 มิถุนายน 2567

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

11 มิถุนายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้แก่ลูกค้าประกันชีวิต พร้อมการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

14 มิถุนายน 2567

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูง ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตรอน

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูง ให้ได้รับการบริการที่ดีและได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลให้กับผู้รับบริการและยกระดับการดูแลผู้ป่วย ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตรอน นำโดย พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด, นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์, นพ.ชำนาญ หล่อเมืองทอง ผู้อำนวยการสายการแพทย์โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์, คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยบรรยากาศการนำเสนอเป็นไปอย่างอบอุ่น สร้างการรับรู้เป็นอย่างดี