fbpx

เช็คก่อนแชร์: สารสกัดกัญชาบรรเทาลมชักเฉียบพลัน เป็นข้อมูลเท็จ

หลังจาก #ปลดล็อกกัญชา ทำให้มีการนำกัญชามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ล่าสุด บนสังคมออนไลน์ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารว่า กัญชาสามารถใช้บรรเทาอาการชักเฉียบพลันได้

จากประเด็นดังกล่าว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น “เป็นข้อมูลเท็จ”

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนสังคมออนไลน์

มีการเผยแพร่วิดิโอของผู้ป่วยเด็ก ที่กำลังมีอาการชักเกร็งชนิดเกร็งกระตุกทั้งตัว ซึ่งข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุว่าเด็กมีอาการชักมาแล้วกี่นาที แต่หลังจากหยดน้ำมันกัญชาแล้วผู้ป่วยหยุดชัก ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานได้ 2 ข้อ ได้แก่:

  • ผู้ป่วยอาจหยุดชักเอง พอดีกับเวลาที่หยดยา
  • การหยดน้ำมันกัญชาทางปากทำให้หยุดชักได้

สารสกัดกัญชา หยุดอาการชักเฉียบพลัน ‘ไม่ได้’

จากการศึกษา สารสกัดกัญชาสามารถใช้รักษาโรคลมชักในผู้ป่วยที่รักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการรักษาระยะยาวซึ่งจะค่อย ๆ มีการปรับขนาดของยาทีละน้อยเพื่อป้องกันการชักซ้ำ ไม่ได้ใช้เพื่อหยุดการชักในผู้ป่วยที่มีอาการชักระยะเฉียบพลัน (Acute Seizure)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสกัดกัญชาสามารถลดอาการชักได้ ต่อเมื่อใช้ในการรักษาต่อเนื่องระยะยาว ไม่ได้ใช้เพื่อหยุดการชักเฉียบพลัน ผู้ป่วยหยุดชักในวิดีโอ จึงเป็นไปตามข้อสันนิษฐานที่ 1 นั่นคือ หยุดชักพอดีกับเวลาที่มีการหยดยา นั่นเอง

ที่สำคัญ ขณะผู้ป่วยชักแบบรุนแรง ไม่ควรให้ยาหรือสิ่งใด ๆ ทางปากกับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ในขณะชัก อาจทำให้เกิดการสำลักเข้าปอดทำให้เกิดอันตรายได้ (เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะชัก ที่นี่)

อ้างอิง: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

อ่านเพิ่มเติม: