fbpx

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ให้บริการวัคซีน Sinopharm สำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

Share Post:

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ให้บริการวัคซีน Sinopharm สำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ – https://www.princsuvarnabhumi.com
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ – http://www.princpaknampo.com
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี – https://www.princuthaithani.com
โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก – https://www.pitsanuvej.com
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร – https://www.pitsanuvejphichit.com
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ – https://www.pitsanuvejuttaradit.com
โรงพยาบาล พริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน – https://www.princlamphun.com
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี – https://www.princubon.com
โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ – https://www.princsisaket.com
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร – https://www.virajsilp.com