fbpx

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Share Post:

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

6 ก.ย. 65 จ.อุทัยธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี นำโดยร้อยเอกนายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลรัศมี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีทีมแพทย์ และทีมพยาบาลวิชาชีพดำเนินการฉีดวัคซีน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามที่รัฐกำหนด โดยมีเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กว่า 140 คน