fbpx

รพ.พิษณุเวช เข้าอบรม Workshop: Tumor Registry เรียนรู้การให้รหัสโรค ICD-O และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง

Share Post:

รพ.พิษณุเวช เข้าอบรม Workshop: Tumor Registry เรียนรู้การให้รหัสโรค ICD-O และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง

20 ก.ย. 65 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นเกียรติ และยินดีต้อนรับคณะทีมโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็ง จัดการอบรม Workshop: Tumor Registry ให้กับทีมพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ร่วมดูแลโดย บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์กให้มึความเชียวชาญในการรักษามะเร็ง และเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลผู้ป่วยในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทีมพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุเวชได้เรียนรู้เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการทำทะเบียนมะเร็งในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยการจัดอบรม Workshop: Tumor Registry ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก