fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมงานสัมมนาตัวแทนประกัน เอไอเอ เฮลเซฟเวอร์ พร้อมมอบบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมงาน

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมงานสัมมนาตัวแทนประกัน เอไอเอ เฮลเซฟเวอร์ พร้อมมอบบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมงาน

12 ม.ค. 66 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยฝ่ายสื่อสารการตลาด เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาตัวแทนประกัน เอไอเอ เฮลเซฟเวอร์ โดยมีผู้ร่วมงานตัวแทนระดับ ผู้บริหาร เจ้าของสำนักงาน หัวหน้าหน่วย บริษัทเอไอเอ จากจังหวัด ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวกว่า 266 ท่าน โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้มอบบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงาน ได้แก่ บริการตรวจวัดความดัน บริการตรวจวัดค่าองค์ประกอบของร่างกาย ตลอดจนสนับสนุนของรางวัลการจัดประชุม และนำเสนอการบริการพันธมิตรตัวแทนประกันกับโรงพยาบาลพิษณุเวช