fbpx

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ผ่านอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมรับเกียรติบัตรรับรองจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ผ่านอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมรับเกียรติบัตรรับรองจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต

7 – 9 ธ.ค. 65 จ.ศรีสะเกษ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผ่านหลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลฯ เข้ารับการฝึก และมีตัวแทนจากหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Emergency Response Team โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ERT) และความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ หน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมปฏิบัติการ ทำให้ทุกกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น  อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟครั้งนี้ นอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการอพยพหนีอัคคีภัยและฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้นแล้ว โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ยังได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (Fire and Rescue Association) และสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย (Asia Pre-Hospital and Fire Rescue Federation Association) อีกด้วย