fbpx

รพ. พริ้นซ์ ศรีสะเกษ รับตรวจมาตรฐาน HA ขั้น 2 ก้าวสู่การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

Share Post:

รพ. พริ้นซ์ ศรีสะเกษ รับตรวจมาตรฐาน HA ขั้น 2 ก้าวสู่การพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

15 ก.ย. 65 จ.ศรีสะเกษ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ นำโดย นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวอรอุมา ดอกคำ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และภญ.เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และอาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ผู้เยี่ยมสำรวจตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล HA ขั้น 2 เพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ก้าวสู่การเป็นสถานพยายาลทุติยภูมิอันดับหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป