fbpx

พริ้นซ์ สกลนคร ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เนื่องในกิจกรรม DARE SAY NO TO DRUGS

Share Post:

พริ้นซ์ สกลนคร ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เนื่องในกิจกรรม DARE SAY NO TO DRUGS

10 พ.ย. 65 จ.สกลนคร – พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สกลนคร ได้รับเกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนครจำนวน 600 คน เนื่องในกิจกรรม DARE SAY NO TO DRUGS และได้มอบรางวัลตุ๊กตา DARE ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้ที่เข้าประกวดเขียนเรียงความต่อต้านการใช้ยาเสพติดและได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันอับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 อีกด้วย พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สกลนคร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด