fbpx

‘พริ้นซ์ สกลนคร’ หนุน ‘กลุ่มชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม’ จนคว้ารางวัลที่ 1 งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ถ้วยพระราชทานฯ ปี 65

Share Post:

‘พริ้นซ์ สกลนคร’ หนุน ‘กลุ่มชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม’ จนคว้ารางวัลที่ 1 งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ถ้วยพระราชทานฯ ปี 65

9 ต.ค. 65 จ.สกลนคร – ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งชิงถ้วยพระราชทานฯ และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร โดยมี พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน ผู้บริหารเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณนคร วุฒิวรรณวาณิช กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – สกลนคร จำกัดเป็นตัวแทนเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

สำหรับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในนาม ‘พริ้นซ์ สกลนคร’ เป็น 1 ในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และร่วมสนับสนุนกลุ่มชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมในขบวนแห่ปราสาทผึ้งจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานฯ การประกวดปราสาทผึ้งประยุกต์ประจำปี 2565 ซึ่งครั้งนี้ เป็นถ้วยพระราชทานครั้งที่ 8 ของวัดพระธาตุเชิงชุมฯ นับว่าเป็นเกียรติสูงสุด ในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร

สำหรับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษา ในงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำปราสาท รวม 10 ขบวน ซึ่งสร้างมาจากขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก จากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม อันประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นเมือง การรำมวย หรือกระทั่งการฟ้อนภูไท ตลอดจนการแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จากนั้น ทุกขบวนแห่ปราสาทผึ้งของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน จะนำปราสาทผึ้งไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และงานประเพณีในพื้นที่เพื่อมุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมการพัฒนาพื้นที่ในมิติด้านต่าง ๆ รวมทั้งมิติด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขในจังหวัดสกลนครเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการคนในพื้นที่หลายจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ปัจจุบันมีโรงพยาบาล รวมโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (จะเปิดบริการต้นปี 2566) รวม 13 แห่งใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ มีปณิธานที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคม พร้อมนำบริการสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานขยายให้เข้าถึงคนในพื้นที่เมืองรอง และจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป-.