fbpx

PRINC ลุยตลาดเมียนมาร์ ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์-จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Share Post:

PRINC ลุยตลาดเมียนมาร์ ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์-จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

11 ม.ค. 66 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ – นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ นิสูง ผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน พร้อมคณะ นำทีมศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ (International Customer Services)โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงาม ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2566 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในงานมีการจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

สำหรับศูนย์ให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ (International Customer Services) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้รับบริการชาวต่างชาติ ฯลฯ เกี่ยวกับแผนการรักษา การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตั้งแต่การคัดกรอง วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ เพื่อการรักษาที่ตรงจุด ตลอดจนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาสูงสุด และยังมีการติดตามอาการเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://inter.princhealth.com/