fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี และพริ้นซ์ สกลนคร ร่วมทอดกฐินสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ณ วัดนาไซ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี และพริ้นซ์ สกลนคร ร่วมทอดกฐินสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ณ วัดนาไซ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

21 – 23 ต.ค. 65 แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว – เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี และพริ้นซ์ สกลนคร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พระครูสกลวรานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และคณะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการเดินทางไปร่วมทอดกฐินสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ณ วัดนาไซ บ้านนาไซ เมืองไชยเชษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยฝั่งของประเทศไทยได้มี พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมกับพระสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประธานบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในฝั่งของพี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มี ญ่าถ่านมหาบุญมา ศรีมาพรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แม่ป้าศรีจันทร์ วิพาวัน ภริยานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ แม่ป้านารี สีสุริด ภริยาประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี และพริ้นซ์ สกลนคร ได้ให้บริการยาสามัญ และดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น