fbpx

กรมวิทย์ฯ เผย โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ แม้มีแนวโน้มแพร่เร็ว หลบภูมิคุ้มกันได้ แต่มีอาการเหมือนโควิด-19 ทั่วไป ไม่พบสัญญาณที่น่ากังวล

Share Post:

กรมวิทย์ฯ เผย โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ แม้มีแนวโน้มแพร่เร็ว หลบภูมิคุ้มกันได้ แต่มีอาการเหมือนโควิด-19 ทั่วไป ไม่พบสัญญาณที่น่ากังวล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ดังนี้:

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ มีอาการเหมือนโควิดทั่วไป ไม่พบสัญญาณที่น่ากังวล

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ข้อมูลว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ BA.2.3.20 มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง มีแนวโน้มแพร่เร็ว ส่วนความรุนแรงยังไม่มีข้อมูล โดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย ในประเทศไทย และผู้ป่วยทั้งสองได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว ทั้งนี้ อาการแสดงทั่วไปของผู้ป่วยเหมือนกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ BA.4.6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ดี พบในไทยจำนวน 3 ราย และสายพันธุ์ XBB.X พบแล้ว 5 ราย โดยยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลจากอาการของผู้ป่วยในรายงาน

สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ได้

นพ.ศุภกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติของไวรัส บางตัวอาจไม่มีปัญหาอะไร แต่บางตัวหากมีอำนาจแพร่เร็วก็จะไปเบียดตัวอื่นต่อไป ดังนั้น เพื่อป้องกันการรับเชื้อ ฤดูหนาวนี้ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ สามารถช่วยลดโอกาสการรับเชื้อโควิด-19 ได้ และการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็น

อ้างอิง: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565)