fbpx

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอด หากติดอยู่ในรถตู้  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอด หากติดอยู่ในรถตู้  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

14 ก.ย. 65 จ.นครสวรรค์ – ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมกับ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอด หากติดอยู่ในรถตู้ ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ด้วยการสาธิตวิธีการ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เอาชีวิตรอดในสถานการณ์จริง หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน