fbpx

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรม Hospital Tour เปิดบ้านแนะนำโรงพยาบาล สู่เส้นทางอาชีพในฝัน

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรม Hospital Tour เปิดบ้านแนะนำโรงพยาบาล สู่เส้นทางอาชีพในฝัน

30 ก.ย. 65 จ.นครสวรรค์ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม Hospital Tour เปิดบ้านแนะนำโรงพยาบาล สู่เส้นทางอาชีพในฝัน เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักตัวเองมากขึ้น เพื่อเตรียมตัว และวางแผนการศึกษาต่อ หรือทำงานในอาชีพสายการแพทย์ จากทีมแพทย์ พยาบาล เภสัช และผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ พร้อมกับ Workshop ทักษะเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้น้อง ๆ นักเรียน ณ ห้องประชุม AB1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ