fbpx

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพชาวตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพชาวตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน

9 ก.ย.65 จ.ลำพูน – นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีโครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แกนนำและประชาชน และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้เข้าร่วมงานให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านแป้น ทั้งนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้ให้บริการคัดกรองโรคต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำสิทธิในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคต้อกระจก ที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิการรักษาราชการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (ในรพ.ศิริเวชลำพูน) สิทธิการรักษาด้วยบัตรทอง (ในรพ.ศิริเวชลำพูน) และอื่น ๆ โดยสามารถติดต่อเพื่อผ่าตัดรักษากับโรงพยาบาลฯ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-582-888 ต่อ 592001 หรือ 592002, 592003