fbpx

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ริมปิง จ.ลำพูน

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ริมปิง จ.ลำพูน

5 ต.ค. 65 จ.ลำพูน – รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ณ หมู่ 9 ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน โดยคณะผู้บริหาร รพ.พริ้นซ์ ลำพูน และส่วนราชการ ได้ทำการนำมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชน โดยมีนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ปลัดตำบลริมปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลริมปิง สมาชิกเทศบาลตำบลริมปิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน