fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ชุมชนเทพารักษ์ ส่งเสริมสุขภาพดีให้กับคนในชุมชน

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ชุมชนเทพารักษ์ ส่งเสริมสุขภาพดีให้กับคนในชุมชน

วันที่ 28 ส.ค. 2565 จ.พิษณุโลก – รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยทีมสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้บริการตรวจองค์ประกอบร่างกายและวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก (ชุมชนเทพารักษ์)