fbpx

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ ต้อนรับคณะดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมชมระบบ HIMSS EMRAM Stage 7

Share Post:

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ ต้อนรับคณะดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมชมระบบ HIMSS EMRAM Stage 7

22 ส.ค. 65 จ.นครสวรรค์ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้การต้อนรับคุณหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายพทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ กรรมการและเลขานุการ CIO เขตสุขภาพที่ 10(ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) พร้อมผู้ติดตาม “เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน HIMSS EMRAM Stage 7” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมี นพ.วรพจน์ ชีวีวัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นพ.วศิน อวิรุทธ์นันท์ (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ,คุณจันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ (ผู้อำนวยการบริหาร), คุณพัฒนศักดิ์ ถนัดค้า (ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์) และทีมผู้บริหารในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้การต้อนรับ

สำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นสูงสุด (HIMSS Analytic EMRAM Stage 7) มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานรับรองระบบการทำงานที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมีสุขภาพที่ดีด้วยการใช้ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้เอกสาร

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ
#PRINCIPALHEALTHCARE