fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ร่วมกับ PTTEP จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ร่วมกับ PTTEP จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 15-16 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมโดยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพนักงานในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจะต้องทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด