fbpx

‘พิษณุเวช พิจิตร’ บริจาควัคซีนโมเดอร์นา รวมมูลค่า 1.13 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลพันธมิตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

Share Post:

‘พิษณุเวช พิจิตร’ บริจาควัคซีนโมเดอร์นา รวมมูลค่า 1.13 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลพันธมิตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

10 ส.ค. 65 จ.พิจิตร – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร นำโดยคุณสิริรัต ไวรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร ได้เดินทางไปบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 600 เข็ม (40ขวด) มูลค่า 650,063 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีแพทย์หญิงนิษณา สิงหาคำ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง เป็นผู้รับมอบวัคซีนดังกล่าว

จากนั้นจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 450 เข็ม (30ขวด) มูลค่า 487,547 บาท โดยมีแพทย์หญิงปิยะมาศ โชติกะคาม นายแพทย์ปฏิบัติการ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล เป็นผู้รับมอบ

โดยการบริจาคครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565