fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

วันที่ 20 ส.ค. 2565 จ.พิษณุโลก – รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ทีมสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ได้ลงพื้นที่ชุมชนพระร่วง ซอย 2 ให้บริการตรวจองค์ประกอบร่างกายและวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงให้กับคนในชุมชน และยังเติมองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยห่างไกลจากการระบาดของโควิด-19 ตามปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคนในชุมชนสังคมนั้นๆให้เติบโตอย่างยังยืน พร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมกัน