fbpx

‘รพ.พริ้นซ์ ลำพูน’ ส่งต่อวัคซีนโมเดอร์นา มูลค่า 660,000 บาท ร่วมดูแลสุขภาพชาวลำพูน

Share Post:

‘รพ.พริ้นซ์ ลำพูน’ ส่งต่อวัคซีนโมเดอร์นา มูลค่า 660,000 บาท ร่วมดูแลสุขภาพชาวลำพูน

1 สิงหาคม 2565 จ.ลำพูน – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น จึงมอบวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา มูลค่ารวม 660,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน
เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคุณนพรัตน์ จิตอารีย์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นตัวแทนส่งมอบ และ ภญ.ยุพิน นำปูนศักดิ์ ตำแหน่งรักษาการเภสัชกรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมให้บริการและกระจายโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 275,000 โดสในรอบปีที่ผ่านมา จากโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ทั้ง 11 แห่งใน 10 จังหวัด เพื่อสร้างการเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิร่วมดูแลประชาชนทั่วประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน