fbpx
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยโครงการฉีดวัคซีนและตรวจระดับภูมิต้านทานหลังฉีด วัคซีน Moderna ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน