fbpx
ข่าวประชาสัมพันธ์

PRINC ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งตำแหน่ง CEO, COO และ CFAO ท่านใหม่ พร้อมประกาศนำเทคโนโลยี ผสานการแพทย์ ขยายรพ. และคลินิกเมืองรอง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน